“Mijn gedrag? Mijn automatische piloot zul je bedoelen!”

Door Van Hulzen 2 jaar gelden
Home  /  Geen categorie  /  “Mijn gedrag? Mijn automatische piloot zul je bedoelen!”

Jarenlang was het idee in communicatieland dat je begint met ‘kennis’ en daarna gaat werken aan ‘houding’ en tot slot aan ‘gedrag’. Maar dat beeld heeft z’n langste tijd gehad nu blijkt dat ons gedrag voor een groot deel draait op de automatische piloot. Of sterk beïnvloed wordt door de mening van anderen. Tijd voor een ander model dus, en daarvan is CASI een mooi voorbeeld.

CASI is door de Rijksoverheid ontwikkeld en legt veel meer focus op gedrag en gedragsverandering.  Het instrument is gemeengoed bij veel overheidscampagnes. Maar ook op gemeentelijk niveau bewijst het inmiddels z’n diensten, zoals bij de snorfietscampagne in Amsterdam.

 

De afkorting staat voor Communicatie Activatie Strategie Instrument. Het is door het ministerie van Algemene zaken met o.a. de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld om nieuw beleid beter aan de man/vrouw te brengen. De website van de Rijksoverheid legt uit hoe dat werkt. Gedragsverandering is complex. Wil je met communicatie daaraan bijdragen, dan is het nodig het probleem grondig te analyseren, je in te leven in de doelgroep en de inzichten uit de wetenschap te benutten. CASI kan daarbij helpen. Het is een instrument dat bouwstenen oplevert voor een communicatieplan, advies of briefing.

Waarom de focus rechtstreeks op gedrag, en niet bijvoorbeeld op kennis en houding? Die blijken veel minder belangrijk dan we denken. Er is een kloof tussen iets weten, het willen en het ook werkelijk doen. Het grootste deel van ons gedrag gaat op de automatische piloot of wordt beïnvloed door wat anderen vinden. Daarom heeft CASI drie uitgangspunten: houd rekening met het onbewuste, met sociale invloeden en zorg voor een concreet en haalbaar handelingsperspectief.

Door die bril keek ook de gedragsdeskundige van de gemeente Amsterdam, toen samen met Van Hulzen Communicatie de strategie voor de snorfietscampagne geformuleerd moest worden en CASI daarbij als leidraad functioneerde. De invoering van de maatregelen vraagt om ander gedrag en nieuwe gewoonten. Zoals een helm opzetten en van het fietspad op de rijbaan gaan rijden. Petra Langeveld (Partner/adviseur) vindt de kracht van CASI dat het dwingt goed na te denken over gedrag. “Wat zijn de drijfveren van de diverse doelgroepen? En het geeft aan op welke buttons we kunnen duwen om de verschillende doelgroepen goed te bereiken en daar gedragsverandering te realiseren.”

Meer weten over CASI? Ga naar www.communicatierijk.nl/vakkennis/c/casi

Category:
  Geen categorie
Dit bericht gedeeld 0 keer
 000