Den Haag Helpt!

Door Van Hulzen 9 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Den Haag Helpt!

Terugdringen niet-gebruik gemeentelijke diensten

Gemeente Den Haag, dienst SZW wil een lange termijn, geïnte- greerde communicatiestrategie die zich richt op het terugdringen van het niet-gebruik van verschillende gemeentelijke producten en diensten van de dienst SZW. In het verleden werden diverse campag- nes ontwikkeld door het jaar heen. Het streven was om consistenter en duidelijker te communiceren en de verschillende campagnes te integreren in één corporate campagne. Deze corporate campagne wordt themagericht ingevuld. Per maand staat een thema centraal. De thema’s zijn bijvoorbeeld gezondheid, met name de collectieve ziektekostenverzekering IZA Cura, sociaal-juridische hulp, financiële hulp, schoolkostenregeling, ooievaarsregeling, inburgering, pand- huis.
Den Haag helpt

In de campagne komen een aantal waarden naar voren die de ge- meente Den Haag wil uitdragen: positief, gastvrij, hulpvaardig, acti- verend, betrouwbaar.
Meedoen is het ‘leitmotiv’. De doelgroep moet zich ervan bewust worden dat gebruik van de voorzieningen en zelfredzaamheid deel- name aan de maatschappij vergroot.

  • ‘Ik ben weer mobiel dankzij…’
  • ‘Ik heb mijn financiën weer op orde dankzij…’
  • ‘Mijn kind kan sporten dankzij…’

In de campagne is de illustratievorm met de Superman/Superhelper het uitgangspunt. Superman is in alle culturen een bekende figuur en deze bekendheid draagt het concept.

De basis voor elke illustratie wordt gevormd door de waarden hulp- vaardigheid, dienstbaarheid, betrouwbaarheid en daadkracht. De illustratielijn leent zich om de Superhelper op verschillende manieren neer te zetten. De Den Haag helpt Superhelper vliegt over de stad en komt in actie waar nodig. Hij/zij kan mensen wijzen op de hoeveel- heid regelingen en voorzieningen, maar ook mensen aan de hand nemen om ze ter plekke te helpen.

Deze case gedeeld 0 keer
 000