Positionering

Door Van Hulzen 2 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  Positionering

Positioneren is kiezen. Dat kun je het beste doen aan de hand van een duidelijke structuur. Veel opdrachtgevers hebben dit gedaan aan de hand van ons adviesmodel Stratego! Met dit eigen, beproefde model brengen we de missie en positionering tot leven. De betreffende aanpak kan worden toegepast op iedere specifieke organisatie: zonder de essentie te veranderen en in welke situatie de organisatie zich ook begeeft. Stratego bestaat uit 3 fasen.

Fase 1 – Portret
Niemand in je eigen organisatie kan vertellen hoe de buitenwereld naar de organisatie kijkt. Daar kom je pas achter als je anderen bevraagt. Daarom brengen wij jouw onderneming en haar omgeving in beeld tijdens de portretfase. Dit doen we aan de hand van uitgebalanceerde vragenlijsten, associatieve modellen en ander materiaal.

Fase 2 – Sessie
Samen bespreken we het resultaat van de portretfase. We brengen inspirerende discussies op gang en doen oefeningen om de kern van uw organisatie in woorden te vatten. Al doende maken we het management bewust van de bestaande bedrijfscultuur, de identiteit van de organisatie en de aanwezige competenties. Natuurlijk kijken we ook naar buiten. Wat zijn de ontwikkelingen in de maatschappij en in de markt? Welke strategische keuzes sluiten daarop aan? Vervolgens brengen we, in een open discussie, een conceptversie van het mission statement en de positionering onder woorden.

Fase 3 – Go!
Wij stellen een kerndocument op: het hart van jouw communicatie. Gevolgd door eventueel een nieuwe naam en de definitieve versies van het mission statement en de positionering. We doen ook aanbevelingen voor de toekomst, zoals te ontplooien activiteiten en in te zetten middelen. Hier komt de kracht van Stratego tot uiting. Het strategische gedeelte koppelen wij direct aan concrete plannen. Tegelijk is het kerndocument de ideale briefing voor de producenten van je communicatiemiddelen.

Case: 333travel
Het management van reisorganisatie 333travel wilde zich herbezinnen op zijn strategische koers en de daaraan verbonden positionering. Zij doorliepen met ons het Stratego-traject, wat leidde tot nieuwe inzichten over het aanbod van 333travel en hun onderscheidende waarde als reisorganisatie. Omdat 333travel vooral maatwerk biedt in verre reizen, profileren zij zich met de identifier: Verre reizen, voor iedereen uniek. Daarmee werd duidelijk wat 333travel typeert en waar zij voor staat. Dit hebben we verder uitgewerkt in het campagneconcept ‘Wat een ontdekking!’ en het nieuwe logo, dat bestaat uit drie location markers in de vorm van het cijfer 3. Deze ‘prikkers’ op de wereldkaart duiden aan dat 333travel jou op de mooiste en meest bijzondere plekken op de wereld brengt. Ten slotte hebben we een concept ontwikkeld en uitgewerkt voor een magazine met de titel Wow! over de verre reizen van 333travel.

Deze case gedeeld 0 keer
 000