De zandloper

Door Van Hulzen 4 jaar gelden
Home  /  Portfolio Item  /  De zandloper

VHGK werkt doelmatig en met weinig omhaal. Graag dringen we snel door tot de kern van de zaak. Eenduidigheid dient de communicatie, is onze overtuiging. Het zandlopermodel heeft dat in zich. Hoe kleiner de knoop, hoe zuiverder de communicatie. Geen strategie zonder middelen, geen middelen zonder strategie. De bovenkant is de strategie, de onderzijde betreft de middelen.

Het zandlopermodel = de kern van de zaak

Dit model typeert onze manier van denken. Wij komen graag tot de kern van de zaak. Sterker nog: wij dwingen onszelf en daarmee de klant, tot de kern van de zaak te komen om vanuit een eenduidig vertrekpunt een logische opbouw van de communicatie te krijgen. Het zandlopermodel gebruiken we met name bij planvorming en ter analyse van bestaande plannen. Verder kun je het zien als een bouwplan voor het schrijven van een voorstel of communicatieplan. Ook het flexibele scrummen is aan de hand van dit model prettig inzetbaar. Bottom-line is dat je iedere keer eerst tot de kern van de zaak komt.

De inleiding
In de inleiding geven we aan wie de opdrachtgever is, wat hij/zij van ons gevraagd heeft, wie we intern gesproken hebben, welke informatie we gebruikt hebben, wat de status is van het rapport/plan etc. en welke weg we doorlopen hebben om het document zover te krijgen. Tussen de hoofdstukken en de elementen daarin moet een direct logisch verband liggen.

De situatie
Van groot belang is het de situatie kernachtig weer te geven. Wat is er gaande binnen en buiten de organisatie? Veranderingen, tegenslag, voorspoed, overnames, sterke concurrentie, etc. Geen verhaal, alleen de relevante aspecten. Zaken die in deze sectie besproken worden, zullen op de een of andere manier terug moeten keren bij de analyse.

De analyse
Het toewerken naar de kern van de zaak, “Wat gaan we nu doen”, moet kunnen worden ondersteund door (eigen) modellen, (semi-)wetenschappelijke uitspraken of concrete cases/voorbeelden. Maar ook onderzoeken, reeds uitgevoerd en speciaal voor dat doel uitgevoerd, statistieken en ander feitelijk materiaal (publicaties). Laat de cijfers spreken.

De strategie
De strategie of aanpak vormt het hart van het document. Daar komt alles samen, en vertrekt ook alles: de knoop van de zandloper. Thematiek, slogans, pay-off en communicatieconcept komen daar tot leven. Het is zo vanzelfsprekend, dat de klant mag zeggen: “Natuurlijk, dat is het!” De titel van het voorstel krijgt in dit gedeelte lading.

De opbouw
Pas daarna begint de opbouw van de communicatie, zoals we die gewend zijn. De eenduidige keuzes maken de selectie van geschikte middelen en activiteiten strikt logisch. Middelen die niet in verband kunnen worden gebracht met het voorgaande, kunnen dus geen plek krijgen in het plan. Een overzichtelijke doelgroepen/middelen-matrix past goed in deze sectie. En natuurlijl de organisatie van de communicatie met planning, budget, monitoring en evaluatie.

Monitoren, evalueren, bijstellen
Een strategie of plan geeft de opdrachtgever en ons richting en houvast. Met voldoende ruimte voor flexibiliteit en bijstelling daar waar nodig blijkt. Dit doen we door onze activiteiten continu te monitoren en te evalueren met de opdrachtgever. Is het wijsheid om de ingeslagen weg bij te stellen, of koers te veranderen, dan doen we dat. Een denkbare situatie is zelfs dat we de zandloper weer even op z’n kop gaan zetten en met versnelde pas alle stappen weer doorlopen!

Deze case gedeeld 0 keer
 000